Kumite (Kamp)

Vi börjar inte med sparring innan lägst gult bälte (ca 10 månader). Detta för att få ordning på armar, ben, kontroll och avstånd. Kumite finns i fyra former.
1. Shiai kumite (lättare sparringform, och den enda innan grönt bälte (ca 3 år))
2. Goshin kumite (Stor kontroll erfordras eftersom kontakten är ringa men huvud, ben, armbågar mm tillåts.) Kampen fortsätter ofta på marken.
3. Ju kumite (en flytande kampform med många cirkulära rörelser. Blockeringar och kontringar avlöser varandra i ett ständigt flöde)
4. Go kumite (Med skydd och kontakt. Denna form är frivillig för de intresserade)
Så småningom flyter alla fyra delarna ihop till en högst personlig kampstil.

 

Kata (Form, exempel)

Ett förutbestämt rörelsemönster där varje sekvens hanterar en självförsvarssituation. Vissa tekniker är så riskabla eller omöjliga att utföra med en motståndare att de endast återfinns i kata som utförs utan partner.

 

Taiso (Fysisk träning)

Vid sidan av klassisk kroppsträning använder vi oss av ett antal gamla redskap och metoder.

Kihon (Grunder)

Grundläggande rörelser som stärker kroppen och används senare i kampmoment.

Goshin Jutsu (Självförsvar)

Avser vanligtvis grepptekniker eller slag i kombination med grepp. Utförs så småningom naturligt i kampmomenten.

Teori

En ofta underskattad men viktig del av utbildningen. Med ett brett perspektiv från filosofi och historia till fysiologi och fysik.