Detta var årets första av tre klassiska läger när alla systerklubbar träffas, tränar och umgås. Utöver karateträningen prövade vi på den filippinska kampformen Arnis.


Midsommarfirande i Västerljung
För andra året i rad har vi deltagit i midsommarfirandet i Västerljung. Vi är ungefär samma gäng som förra året: Camilla, Heike, Nikita, Frank, Kent och Kjell, samt Hardy & Karin.

 

Sommarläger "Bubishi"
Bubishi (Wu Bei Zhi) ansågs länge en hemlig text av obeväpnad strid med möjligt ursprung i Fukien White Crane Kung-Fu. Det finns många teorier om hur texten hamnade i händerna på flera Okinawa karate pionjärer, och det finns många olika versioner eftersom texten har skrivits ett antal gånger. Varje dag ägnade vi ett träningspass där vi bekantade oss med Bubishi, både med innehåll som förts med till dagens träning, men också ämnen mer ovanliga. Naturligtvis hann vi också med att fylla dagarna med annan karate-träning där vi går djupare än vad den ordinarie träningstiden medger, men också tid att umgås och ha trevligt.

Den efterlängtade men lite läskiga graderingen under lägret

 

Sommarträningar
Sommarträningarna var inte de varmaste dagarna men vi hade åtminstone inte så mycket regn som tidigare år. Vi tränar tillsammans på gräsmattan utanför Gripsholm och fikar efteråt.

 

 

Höstlägret 
Vi är alltid många på vår- och höstlägret men i år var vi fler än på många år. Alla från nybörjare till avancerade tränar tillsammans i två intensiva dagar. Vi hade tema fighting i år. För de avancerade innebar de att träna på alla de fyra olika fightingsätten som vi arbetar med. Dock hann vi med kobudo (bostav och nunchaku) samt taiso (fysträning) med bland annat däckträning.

 

Gradering i oktober

 

På uppdrag av Svenska Karateförbundet via Budokommittén
Eftersom vi sitter i budokommittén åker vi runt i Sverige för att föreläsa och ha seminarier i olika skolor. Bland annat har vi varit i Arvika, Skellefteå, Göteborg och Stockholm. Mot slutet av året hade vi vår första utbildningsdag, eftersom vi fått i uppdrag att utbilda i historia- och filosofi. Femtio personer från fem olika karatestilar deltog denna dag, varav tre var medlemmar från vår skola: Marcus Törenholt, Lisa Varis och Max Karjalainen.

 

Lunds goju ryu
Vi åker ner till Lund två gånger per termin och hälsar på Tom, Emil och Rasmus som driver en liten men växande goju ryu skola. Mot slutet av december åkte Lelle och Agneta med oss ner. Vi tränade, lyssnade på senseis föredrag om kata, åt toms bullar och umgicks.

 

Gradering i Lund

 

Decembergradering

 

Avslutningsträning i Mariefred
Lyckligtvis fick vi en bild från Mariefred, där vi blivit så många att det är svårt att träna alla samtidigt. Det började dock inget bra då vår "passagetagg" inte fungerade och vi blev utelåsta. Karin och Lelle gick runt och serverade kaffe, te och bullar eftersom vi inte räknade med att komma in, och ska vi umgås så ska vi:-)
Fördelen med ett litet samhälle är dock att någon kände någon som kände någon som var kusin med någon som kände rektorns man, så efter en kvart kom skolans rektor och släppte in oss så vi kunde hålla ett teoripass om kobudo (samt känna och klämma på alla vapen)

 

Avslutningsträning i Trosa
I Trosa fungerade alla nycklar som de skulle och vi fick fira avslutningen med årets sista träning.