Allmänt: 

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till karateskolan Trosa Karate Akademi. Karateskolan är ansluten till organisationen Students of Goju-Ryu. Alla medlemmar följer gemensamma sk Dojoregler, vilka representerar dels hur vi uppträder i Dojon (träningslokalen), och dels rent idrottsliga principer fastställda av Riksidrottsförbundet. Trosa Karate Akademi är även ansluten till Svenska Karateförbundet och Riksidrottsförbundet.

 

Medlemsansökan:

Denna medlemsansökan fylls i efter att sökande provtränat ett par gånger. Då den sökande skickat komplett ifylld ansökan skrivs eleven in i Trosa Karate Akademi. Föreningen följer antagningsförfarande i enlighet med utfärdade stadgar av Sv. Karateförbundet och Svenska Riksidrottsförbundet. Denna ansökan avser även medlemskap i organisationen Students of Goju-Ryu. Efter inlämnad medlemsansökan ges även tillträde till hemsidans medlemssidor. Medlemskapet gäller tillsvidare fram till att medlemmen väljer att utträda ur karateskolan eller ej betalar medlemsavgift.

 

Avgifter:

Varje år betalar medlemmen medlemsavgift och varje termin betalas själva träningsavgiften, vilken varierar i storlek beroende av deltagarens ålder. Medlemsavgift och träningsavgift fastställs inför varje kalenderår. Träningsavgiften betalas i början av hösttermin respektive vårtermin. Inbetalningskort delas ut av Trosa Karate.

Medlemsavgift: 200:- per år

Träningsavgift: 850:- per termin för juniorer (upp till 14 år)

1400:-per termin för elever från 15 år

För familj, skriven på samma adress, erbjuds en så kallad familjerabatt. Detta innebär att familjen aldrig betalar mer än 1800:- i träningsavgift per termin, oavsett antalet deltagare. Medlemsavgift betalas dock som vanligt per person.

 

Försäkring:

Alla medlemmar är försäkrade genom gruppidrottsförsäkring i Folksam.

 

Gradering:

Varje termin har eleven möjlighet att delta vid gradering (prov för nytt bälte) om huvudinstruktören bedömer att eleven är redo. Innan eleven kan delta i graderingstest skall eleven ha betalt sina avgifter.

 

Övrigt:

Första terminen behöver eleven inte använda Karate-Gi (dräkt) under träningen. Undantaget detta är vid graderingstillfällen då karate Gi alltid är obligatorisk. Karate Gi och av klubben godkänd utrustning kan köpas under terminens gång. För att lätt kunna nå ut med information sparas information angivet i denna ansökan i dator, under tid eleven är medlem. Medlemsuppgifter utlämnas under inga omständigheter utan medlemmens godkännande. Samtliga sökande skall inlämna 2 stycken fotografier till ansökan och graderingskort, alternativt ladda upp bilderna via denna ansökan.

Huvudsökande
Medsökande familjemedlem nr 1
Medsökande familjemedlem nr 2
Medsökande familjemedlem nr 3
Medsökande familjemedlem nr 4