Students of Goju Ryu

Arnis

Även kallat Eskrima eller Kali

Kärt barn har många namn sägs det, och arnis är inget undantag. Man ser även namn som eskrima, kali eller bara som Filipino Martial Art (FMA).
I Sverige är detta filippinska system fortfarande rätt ovanligt, men erbjuder en unik nisch bland kampkonsterna. När de mer välkända kamparterna antingen är obeväpnade, eller med vapen som kommer senare i träningen, så börjar vi med vapen från allra första dagen, för att längre fram i träningen gå över på obeväpnad kamp. Med all sannolikhet detta det sätt som var allrådande förr i tiden. Om längtan efter obeväpnad kamp blir alltför stor så är en kompletterande träning med karaten ett plus. De allra flesta som tränar arnis hos oss tränar karate jämte arnis. Liksom karate så är arnis fantastiskt roligt att träna.

Medan karaten har sitt ursprung i Japan så kommer influenserna i högre grad från närliggande områden i Malajiska arkipelagen där bland annat även Indonesien, Malaysia och Brunei ingår.

De vapen som från start ingår är en 72 cm käpp (kallas olisi), svärd, som till skillnad från exempelvis den japanska katanan, hanteras med endast en hand. Även kniv ingår, och är ett inslag som gjort arnis respekterat över hela världen. Detta genom sin filosofi att om du ska bli duktig på att försvara dig mot en kniv så måste du först lära dig hantera en. Ett specifikt moment kallas espada y daga och för tankarna till medeltida västerländska kampmanualer där man använder svärd i ena handen och kniv i den andra.
Nu rekommenderar vi ingen att ge sig i kast med att använda dessa färdigheter i verkligheten, men för dig som tycker att en historisk koppling till äldre sätt att träna är spännande, så ger arnis dig ett helt nytt perspektiv, oavsett om du tränat eller tränar andra kamparter. Genom att inte ha en obeväpnad grund är arnis ett tacksamt komplement till alla andra kamparter.

Genom sin natur så har vi valt att ha en åldersgräns på lägst 15 år för denna typ av träning.
Nämnde vi förresten att arnis är fantastiskt roligt att träna!